VIZIUNEA ŞCOLII

 

Şcoala noastră are porţile larg deschise pentru toţi cei care au nevoie de instruire

și educaţie,indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială.Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-

un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi, în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranța și

înțelegerea, dorim să asigurăm condiții pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm

să se manifeste liber și să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent și perseverență,  poate deveni o personalitate

umană  complexă.

 

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei 

în plan profesional şi social, școlile din comuna noastră oferă elevilor accesul la instruire

și educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, prin formarea unor cetăţeni 

activi şi responsabili, deplin conștienți de propria lor valoare,

educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru 

construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei de muncă.

 

 

ȚINTE STRATEGICE

 

1. Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitații de către cadrele didactice.

2. Consolidarea prestigiului școlii în comunitate. 

3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor de management al calității.

4. Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare pentru susținerea unei activități orientată către satisfacerea beneficiarilor educaționali.